دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته طبق لیست پیوست

بنیاد شهید و امور ایثارگران

مناقصه گزار: بنیاد شهید و امور ایثارگران
کد پارس نماد: 4602719
استان: تهران
شماره آگهی: 1201005345000102
تاریخ شروع: 1401/03/22
تاریخ درج آگهی: 1401/03/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.