دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته طبق لیست پیوستی استان اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی

حوزه معاونت اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: حوزه معاونت اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی
  • کد پارس نماد : 5795120
  • استان: اردبیل
  • شماره آگهی: 1102004811000009
  • تاریخ شروع: 1402/02/17
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/18

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.