دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته طبق لیست پیوست استان خراسان رضوی

سازمان تبلیغات اسلامی

اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی
  • کد پارس نماد : 5797506
  • استان: خراسان رضوی
  • شماره آگهی: 1102005368000028
  • تاریخ شروع: 1402/02/18
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/18

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.