دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته طبق مشخصات پیوست استان کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر
  • کد پارس نماد : 5928637
  • استان : کرمانشاه
  • شماره آگهی : 1102030574000029
  • تاریخ شروع : 1402/03/20
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/20

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.