دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته طبق لیست پیوستی, استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته طبق لیست پیوستی

دانشگاه فرهنگیان

مناقصه گزار: مدیریت امور پردیس های استان لرستان
کد پارس نماد:5133115
استان:لرستان
شماره آگهی: 1201092105000006
تاریخ شروع: 1401/08/21
تاریخ درج آگهی: 1401/08/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.