دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته و لوازم جانبی طبق لیست پیوست

مناقصه گزار: مدیریت امور پردیس های استان لرستان
کد پارس نماد: 4832330
استان: لرستان
شماره آگهی: 1201092105000003
تاریخ شروع: 1401/05/26
تاریخ درج آگهی: 1401/05/26
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.