دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته و متعلقات شهرداری آبادان

سازمان مدیریت پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان
  • کد پارس نماد : 5781658
  • استان: خوزستان
  • شماره آگهی: 1102094972000016
  • تاریخ شروع: 1402/02/14
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/16

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.