دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته و ملزومات مربوطه جهت عمارت عالیقاپو طبق فایل پیوست پرداخت اسناد خزانه 1403/7/23 با حفظ قدرت خرید و محاسبه سود اسناد خزانه

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
کد پارس نماد: 4775789
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1101003365000142
تاریخ شروع: 1401/05/09
تاریخ درج آگهی: 1401/05/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.