دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته 14 دستگاه طبق مدارک پیوست .

اداره کل منابع طبیعی

مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمان
کد پارس نماد: 4771448
استان: کرمان
شماره آگهی: 1101003694000055
تاریخ شروع: 1401/05/08
تاریخ درج آگهی: 1401/05/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.