دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته

وزارت آموزش پرورش

مناقصه گزار:مدیریت اموزش وپرورش استهبان
کد پارس نماد:5105905
استان:فارس
شماره آگهی:1101004026000079
تاریخ شروع: 1401/08/14
تاریخ درج آگهی: 1401/08/14
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.