دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته

مناقصه گزار: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
کد پارس نماد:5131671
استان:تبریز
شماره آگهی:1201060003000156
تاریخ شروع: 1401/08/19
تاریخ درج آگهی: 1401/08/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.