دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و کشتیرانی شهید باهنر در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: اداره بندر و کشتیرانی شهید باهنر
  • کد پارس نماد: 5630723
  • استان: هرمزگان
  • شماره آگهی: 1101003721000155
  • تاریخ شروع: 1401/12/23
  • تاریخ درج آگهی: 1401/12/23

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.