دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مناقصه گزار: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
کد پارس نماد: 4610183
استان: تهران
شماره آگهی: 1201003066000004
تاریخ شروع: 1401/03/23
تاریخ درج آگهی: 1401/03/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.