دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مدار بسته دام -طبق لیست پیوست استان البرز

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان البرز در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: اداره کل استاندارد استان البرز
  • کد پارس نماد: 5631020
  • استان: البرز
  • شماره آگهی: 1101003784000051
  • تاریخ شروع: 1401/12/23
  • تاریخ درج آگهی: 1401/12/24

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.