دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مدار بسته طبق فایل ومشخصات پیوست از ایران کد مشابه استفاده شده جمع کلیه قیمت باید ثبت گردد

استانداری استان چهار محال و بختیاری

مناقصه گزار: استانداری استان چهار محال و بختیاری
کد پارس نماد: 4735964
استان: چهارمحال و بختیاری
شماره آگهی: 1101000056000010
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.