دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مدار بسته همراه با تجهیزات طبق لیست پیوست شده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

مناقصه گزار: دانشکده پزشکی پردیس بندرعباس
کد پارس نماد: 4747910
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1101090568000020
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.