دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مدار بسته و تجهیزات طبق لیست پیوست استان تهران

سازمان دامپزشکی کشور

اداره کل دامپزشکی استان تهران در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت  مناقصه  الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : اداره کل دامپزشکی استان تهران
  • کد پارس نماد : 6003991
  • استان : تهران
  • شماره آگهی : 1102003024000050
  • تاریخ شروع : 1402/04/05
  • تاریخ درج آگهی : 1402/04/05

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.