دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مدار بسته و نت ورک ویدئو رکوردر مطابق شرح مشخصات پیوست شرکت تاییدیه حراستی از سازمان های دولتی را داشته باشد

سازمان امور اراضی کشور

مناقصه گزار: سازمان امور اراضی کشور
کد پارس نماد: 4734469
استان: تهران
شماره آگهی: 1101000016000075
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.