دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام نصب 40عدد دوربین مدار بسته ip و وسایل و تجهیزات مورد نیاز

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان امام خمینی ره کرمان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی 11 دستگاه سیستم دوربین های مدار بسته را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : بیمارستان امام خمینی ره کرمان
  • کد پارس نماد : 6184466
  • استان : کرمان
  • شماره آگهی : 1102093535000076
  • تاریخ شروع : 1402/05/16
  • تاریخ درج آگهی : 1402/05/16

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.