دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین گردان KDT مدل KI-S200SC40Z33

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

مناقصه گزار: زندان تربت جام
کد پارس نماد: 4771811
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1201004883000036
تاریخ شروع: 1401/05/08
تاریخ درج آگهی: 1401/05/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.