دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوریبن مدار بسته(درخواست دارای لیست پیوست می باشد،تشابه ایران کد)

شبکه بهداشت و درمان

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
کد پارس نماد: 4768770
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101090847000053
تاریخ شروع: 1401/05/06
تاریخ درج آگهی: 1401/05/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.