شبکه, مناقصات

استعلام دو دستگاه سوییچ شبکه سیسکو 4948 در خواستی مرکز فناوری اطلاعات مشخصات فنی پیوست می باشد . تائیدیه اداره حراست و مسئول فنی مرکز داده الزامی است .

مرکز آمار ایران

مناقصه گزار: مرکز امار ایران
کد پارس نماد: 4758520
استان: تهران
شماره آگهی: 1101003013000083
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.