دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام ذخیره ساز 16 کانال و مانیتور مورد استفاده دوربین مداربسته

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار:شرکت برق منطقه ای
کد پارس نماد:5092494
استان:هرمزگان
شماره آگهی:1101003809000460
تاریخ شروع: 1401/08/10
تاریخ درج آگهی: 1401/08/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.