اعلام و اطفاء حریق, خدمات و پشتیبانی, مناقصات

استعلام راهبری نگهداری وتعمیرات جزئی وآماده به کارنمودن سیستم کشف واعلام حریق آدرس پذیر هوشمند وسیستم اطفاءحریق

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

مناقصه گزار: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
کد پارس نماد: 4745560
استان: تهران
شماره آگهی: 1101001063000189
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.