اعلام و اطفاء حریق, مناقصات

استعلام رفع خطا , سرویس , تست و نظافت سیستم اعلان حریق به شرح پیوست

شرکت ارتباطات زیرساخت

مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت
کد پارس نماد: 4756901
استان: اردبیل
شماره آگهی: 1101001022000616
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.