شبکه, مناقصات

استعلام روتر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
کد پارس نماد: 4743682
استان: کرمانشاه
شماره آگهی: 1101001111000042
تاریخ شروع: 1401/04/30
تاریخ درج آگهی: 1401/04/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.