شبکه, مناقصات

استعلام سن سوئیچ . توضیح اینکه ایران کدکالا در سامانه مد نظر نمی باشد.

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل
کد پارس نماد: 4743400
استان: اردبیل
شماره آگهی: 1101005202000234
تاریخ شروع: 1401/04/30
تاریخ درج آگهی: 1401/04/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.