شبکه, مناقصات

استعلام سوئیچ شبکه C9200L-48T-4G-E مطابق جزئیات فایل پیوست به تعداد 4 دستگاه ایران کد مشابه

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی
کد پارس نماد: 4734790
استان: تهران
شماره آگهی: 1101092052000147
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.