شبکه, مناقصات

استعلام سوئیچ مدل Cisco 2960 PCLتعداد یک عدد اصلی استاندارد ضمانت دار که از ایران کد مشابه استفاده شده است

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

مناقصه گزار: مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم ص هرمزگان
کد پارس نماد: 4752584
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1101091936000230
تاریخ شروع: 1401/05/02
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.