دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام سوئیچ و NVR طبق فایل پیوست استان خراسان رضوی

بیمارستان ابن سینا مشهد در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : بیمارستان ابن سینا مشهد
  • کد پارس نماد : 5798998
  • استان: خراسان رضوی
  • شماره آگهی: 1102091802000011
  • تاریخ شروع: 1402/02/18
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/18

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.