شبکه, مناقصات, هوشمند سازی

استعلام سویئچ و اکسس پوینت و مبدل فیبر به اترنت و ماژول فیبر و پچ کرد و ….. طبق شرح و تعداد در پیوست ایران کد مشابه می باشد پیش فاکتور پیوست شود

شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کد پارس نماد: 4748657
استان: بوشهر
شماره آگهی: 1101093035000287
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.