شبکه, مناقصات

استعلام سوییچ و روتر شبکه

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه گزار: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
کد پارس نماد: 4748817
استان: بوشهر
شماره آگهی: 1101093498004104
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.