دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام سیستم دوربین مداربسته دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان


دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت  مناقصه  الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • کد پارس نماد : 6054641
  • استان : کرمان
  • شماره آگهی : 1102094064000002
  • تاریخ شروع : 1402/04/17
  • تاریخ درج آگهی : 1402/04/17

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.