دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام شرح کالا (دوربین مدار بسته) شماره تقاضا9906148001طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود.

شرکت ملی حفاری ایران

مناقصه گزار: شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
کد پارس نماد: 4756150
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1101093985002787
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.