مناقصات, هوشمند سازی

استعلام عملیات تهیه و نصب و راه اندازی سیستم اکسس و کنترل تردد مرکز پی سی ایلام مطابق اسناد پیوست

شرکت ارتباطات زیرساخت

مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت
کد پارس نماد: 4746633
استان: ایلام
شماره آگهی: 1101001022000593
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.