مناقصات, هوشمند سازی

استعلام عملیات خرید و نصب سیستم شرایط پیرامونی در مراکز PC گرمسار

شرکت ارتباطات زیرساخت

مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت
کد پارس نماد: 4747214
استان: سمنان
شماره آگهی: 1101001022000599
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.