خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام قرارداد خدمات پشتیبانی نرم افزار شبکه و زیر ساخت بیمارستان کوثر

دانشگاه علوم پزشکی البرز

مناقصه گزار: بیمارستان کوثر کرج
کد پارس نماد: 4738037
استان: البرز
شماره آگهی: 1101093749000063
تاریخ شروع: 1401/04/29
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.