اعلام و اطفاء حریق, مناقصات

استعلام قرارداد سرویس و تعمیر اعلام و اطفاع حریق بیمارستان -درمانگاه-ساختمان مدیریت-ساختمان رفاهی

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: بیمارستان شهید دکتر بهشتی شیراز
کد پارس نماد: 4740500
استان: فارس
شماره آگهی: 1101090979000096
تاریخ شروع: 1401/04/29
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.