مناقصات, هوشمند سازی

استعلام قیمت خرید دستگاه کنترل تردد (تایمکس) جهت شبکه بهداشت و درمان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کد پارس نماد: 4748473
استان: خوزستان
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.