شبکه, مناقصات

استعلام مبدل فیبر نوری شبکه رایانه مدل GT-802 نام تجارتی PLANET

شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه گزار: شرکت پایانه های نفتی ایران
کد پارس نماد: 4747673
استان: بوشهر
شماره آگهی: 1101091645001052
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.