دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام نصب دوربین مداربسته شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت ملی گاز ایران

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه
کد پارس نماد: 4520893
استان: کرمانشاه
شماره آگهی: 1101001339000064
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/31
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.