اعلام و اطفاء حریق

استعلام نصب و راه اندازی اعلام و اطفاء حریق

اعلام و اطفاء حریق

سیستم اعلام و اطفاء حریق از چندین قطعه الکترونیکی ساخته شده که در صورت نشت گاز یا آتش سوزی به وسیله سنسور هایی که در آن تعبیه شده است با به صدا در آوردن آژیر ها هشدار های لازم را برای آگاهی می دهد. به همین منظور مرکز درمانی بندر امام به جهت تجهیز مرکز خود از طریق این سامانه اقدام به استعلام موارد درخواستی خود کرده است.

  • آگهی گزار: مرکز درمانی بندر امام
  • کد پارس نماد: 5267561
  • استان: خوزستان
  • شماره آگهی: 1101091201000061
  • تاریخ شروع: 1401/09/22
  • تاریخ درج آگهی:1401/09/22
  • تاریخ خاتمه : 1401/09/24

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.