دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام نصب و راه اندازی دو دستگاه دوربین مداربسته

شرکت برق منطقه ای هرمزگان

مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای
کد پارس نماد: 4802358
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1101003809000258
تاریخ شروع: 1401/05/18
تاریخ درج آگهی: 1401/05/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.