دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام نصب 40 دستگاه دوربین مدار بسته IP طبق لیست پیوست

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بیمارستان امام خمینی کرمان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت  مناقصه  الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : بیمارستان امام خمینی کرمان
  • کد پارس نماد : 6022581
  • استان : کرمان
  • شماره آگهی : 1102093535000060
  • تاریخ شروع : 1402/04/10
  • تاریخ درج آگهی : 1402/04/10

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.