خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام واگذاری حجمی کلیه امور مربوط به خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل سخت¬افزار، نرم¬افزار

بیمارستان امام خمینی

مناقصه گزار: بیمارستان امام خمینی بهشهر دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کد پارس نماد: 4748802
استان: مازندران
شماره آگهی: 1101095867000005
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.