دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام و نصب 5 دستگاه دوربین مدار بسته استان کرمان

وزارت جهاد کشاورزی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهر بابک در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک
  • کد پارس نماد : 5845841
  • استان: کرمان
  • شماره آگهی: 1102003770000025
  • تاریخ شروع: 1402/02/30
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/30

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.