دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام پروژه نصب سیستم دوربین مداربسته شهرستان ایوان و بخش صالح آباد

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار:شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
کد پارس نماد:5089242
استان:ایلام
شماره آگهی:1101001427000079
تاریخ شروع: 1401/08/08
تاریخ درج آگهی: 1401/08/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.