شبکه, مناقصات

استعلام پرکسی میتی سوئیچ 6kd00-3RG4041 ِهزینه ارسال با تامین کننده فنی-آقای عزیزی 09151760839 هاشمی 09334833494

مجتمع صنعتی اسفراین

مناقصه گزار: شرکت مجتمع صنعتی اسفراین
کد پارس نماد: 4764876
استان: خراسان شمالی
شماره آگهی: 1101001469000417
تاریخ شروع: 1401/05/05
تاریخ درج آگهی: 1401/05/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.