خدمات و پشتیبانی, شبکه, مناقصات

استعلام پشتیبانی، نگهداری، راهبری و بهبود شبکه رایانه ای و اتاق سرور

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مناقصه گزار: ّآب و فاضلاب منطقه 5
کد پارس نماد: 4760799
استان: تهران
شماره آگهی: 1101093356000024
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.