دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام پشتیبانی ،سرویس و نگهداری دوربین مداربسته استان کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در استان کرمان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در استان کرمان
  • کد پارس نماد : 5948815
  • استان : کرمان
  • شماره آگهی : 1102093503000011
  • تاریخ شروع : 1402/03/23
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/23

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.